service essays
روش های پرداخت – فروشگاه شرکت صنایع الکترونیک فاران
  • روش های پرداخت

روش های پرداخت

۱ – پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

ھمگی کاربران شرکت صنایع الکترونیک فاران میتوانند در ھنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی بانکھای سامان و پارسیان در سایت شرکت صنایع الکترونیک فاران و یا از طریق پنل اینترنت بانک شخصی خود، ھزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت و در قسمت پرداخت در سبد خرید ثبت کنند. پرداخت موفق مبلغ به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مراحل آماده سازی و ارسال میشود.
توجه داشته باشید که تحویل گیرنده سفارش ھنگام دریافت کالا، باید کارت شناسایی ھمراه داشته باشد. لازم به ذکر است که پرداخت اینترنتی باعث ایجاد الویت و تسریع در پردازش سفارش کاربران میشود.

– چگونگی پرداخت اینترنتی

کاربران محترم سایت شرکت صنایع الکترونیک فاران میتوانند مبلغ سفارش خود را با استفاده از ھمه کارتھای بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت کنند. ھم اکنون، با کارت بانکھای ملی، صادرات، پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، بانک سینا و کارآفرین امکان خرید اینترنتی وجود دارد. ھنگام پرداخت اینترنتی اطلاعات زیر از شما پرسیده میشود که پس از وارد کردن آنھا و تایید پرداخت، از موفقیت عملیات پرداخت خود مطلع میشوید.

۱ – شماره ۱۶ رقمی کارت

این شماره در کارت ھمه بانکھا، بر روی کارت درج شده است.

۲ – رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم

برای پرداخت اینترنتی لازم است قبلاْ رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت بانکی خود را فعال کرده باشید.
رمز دوم (رمز خرید اینترنتی)، با رمزی که شما ھنگام استفاده از دستگاهھای خود پرداز وارد میکنید، تفاوت دارد. برخی از بانکھا مثل بانک سامان معمولا رمز اینترنتی را ھنگام صدور کارت تحویل میدھند، اما کارت بیشتر بانکھا در زمان تحویل، رمز خرید اینترنتی ندارند، برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی، میتوانید به دستگاه خودپرداز بانک صادر کننده کارت خود مراجعه و کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. سپس، در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را انتخاب کنید.

۳ – کد CVV2

این کد یک عدد ۳ یا ۴ رقمی است که پشت یا روی کارتھای بانکی درج میشود و بهعنوان یک کد امنیتی در پرداختھای اینترنتی کاربرد دارد. این کد روی کارت بانکھای ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان، پارسیان و… به صورت یک عدد ۳ رقمی حک شده است یا در برخی کارت ھا مانند بانک ملی ۴ رقمی است.

۴- تاریخ انقضا

تاریخ انقضا ھم روی بیشتر کارتھای بانکی حک شده است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد، میتوانی از عدد ۱۲ به جای ماه و از ۹۹ به جای سال انقضای کارت استفاده کنید.

۳ – پرداخت کارت به کارت

شرکت صنایع الکترونیک فاران و یا پرداخت در محل را ندارند Gateway کاربرانی که امکان پرداخت اینترنتی از طریق میتوانند وجه سفارش خود را به شماره کارتھای قید شده در این قسمت کارت به کارت نمایند. جھت پرداخت به ATM صورت کارت به کارت میتوان از دستگاه ھای (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد. با این حال پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت صنایع الکترونیک فاران به علت میزان اتوماسیون بالای آن آسانتر و سریعتر است و شرکت صنایع الکترونیک فاران پیشنھاد میکند که از این روش جھت پرداخت استفاده کنید.
شماره حساب شرکت صنایع الکترونیک فاران :
شماره حساب:
شماره کارت:

genesis minning

اسکرول